Truested Shop

apoteket24

Send

Betalingsmuligheter

Leveringsmetoder

Satisfacion Guaranted
Kjøp Apoteket Online

Algemene Voorwaarden

1. Generelt

De følgende reglene og vilkårene til nettsiden Apoteket24 Norge gjelder salg og levering av produkter bestilt av kunden hos Apoteket24 Norge.com over internettet. Kundens regler og vilkår vil ikke bli anerkjent dersom ikke Apoteket24 Norge sier seg enig med dem skriftlig. Bare etter at kunden bestiller og er enig, er en avtale og godtagelse av Apoteket24 Norge innledet. Aksepteringen av ordren vil skje ved en ordrebekreftelse på det SSL-krypterte ordreskjemaet og kunden vil motta en respektive bekreftende e-post. Før ordren blir sendt, må kunden bekrefte, ved å klikke på en knapp, at han har lest reglene og vilkårene og at han aksepterer dem; bare da vil reglene og vilkårene bli en del av avtalen mellom Apoteket24 Norge og kunden.
Apoteket24 Norge leverer til hele verden.


2. Tilbud og reservering om tilgjengelighet

Alle tilbud er ikke-bindende og ikke-forpliktende. Tilbudene er alltid under reservasjon av tilgjengelighet. I enkelttilfeller kan det hende at et produkt ikke lenger kan leveres på bestillingsdatoen. I dette tilfellet reserverer Apoteket24 Norge.com seg retten til ikke å levere produktet. Kunden vil bli informert om dette umiddelbart.


3. Produktbeskrivelser

Apoteket24 Norge reserverer seg retten til alle salgsdokumenter og informasjon (særlig til framstillinger, tegninger og vekt/dimensjonsindikasjoner). Alle bilder er eksklusivt for reklameformål og kan variere fra produktet. Du må ikke ta informasjon om produktet eller produktbeskrivelsen som en garanti for kvaliteten på produktene; slike garantier må bli godtatt i skriftlig form. Feil og endringer er underlagt uttrykkelig reservasjon.


4. Priser, betalingsregler og betalingssvikt

Priser indikert inkluderer ikke leveringsgebyr. Alle priser nevnt er uten 19 % moms. Ettersom dette er en verdensomfattende e-handelsplattform, er det ikke sikkert kunden må betale moms. Regningsbeløpet må betales innen 14 forretningsdager fra regningsdatoen. Hvis kunden ikke betaler innen den nevnte tidsfristen, vil han stå i gjeld. Hvis kunden ignorerer å betale regningen, vil kundetjenesten til Apoteket24 Norge kontakte ham gjennom e-post eller telefon etter 7 dager for å sikre at leveringen fortsatt er ønsket. Hvis kunden ikke kan kontaktes gjennom e-post eller telefon, vil ordren automatisk bli annullert etter 28 forretningsdager.


5. Fraktgebyr

Apoteket24 Norge tilbyr GRATIS levering av alle produkter og bare i sjeldne tilfeller (rekommandert brev) til en kostnad av 12 Euro. Ekspresslevering er tilgjengelig som en annen leveringsmetode til en ekstrakostnad av 12 Euro.


6. Levering

Informasjon om leveringsdato eller leveringsfrister er ikke-bindende. Leveringsfrister starter fra datoen for ordrebekreftelsen og kan ikke garanteres.
Uforutsette hendelser, uunngåelige hendelser og ting som er utenfor kontrollen til Apoteket24 Norge og hendelser Apoteket24 Norge ikke er ansvarlige for, som katastrofer, krig, naturkatastrofer eller streik, fritar Apoteket24 Norge fra forpliktelsen til å levere eller utføre i tide. Leverings- og utføringsfrister eller datoer blir forlenget så lenge forstyrrelsen varer, og kunden vil bli informert på passende måte. Hvis slutten på forstyrrelsen er uforutsigbar eller varer mer enn 14 forretningsdager, helger og ferier inkludert, har hver part rett til å annullere avtalen og kunden vil bli tilbakebetalt hele prisen. Generelt vil leveringen av varene skje innen 3-7 forretningsdager ved ekspresslevering eller 8-13 dager med gratis levering avhengig av tilgjengelighet og leveringssted. Hvis leveringstidspunktet blir endret på grunn av tilgjengelighet, vil kunden uttrykkelig bli informert av Apoteket24 Norge.


7. Rett til tilbakekalling og konsekvenser av tilbakekalling

Tilbakekallelsesrett:
Innen 14 dager, uten å oppgi grunn, kan kunden tilbakekalle kontrakten sin skriftlig (f.eks. faks eller e-post). Etter mottak av denne instruksjonen skriftlig, men ikke før kunden mottar varene eller til Apoteket24 Norge oppfyller sin informasjonsplikt i henhold til artikkel 246 para. 2, i forbindelse med para. 1 seksjon 1 og 2 EGBGB, i tillegg til forpliktelser til Apoteket24 Norge i henhold til para. 312e seksjon 1 setning 1 EGGB, i forbindelse med art. 246 para. 3 EGBGB, starter tidsfristen. For å overholde tilbakekallelsesfristen, er det nødvendig å sende tilbakekallingen av varen i tide. Du må sende tilbakekallingen til \"\\"\\"\"
Konsekvenser av tilbakekalling:
I tilfelle en effektiv tilbakekalling blir ikke de gjensidig mottatte fordelene returnert og ekstrautgifter (f.eks. renter) kan bli ettergitt. Hvis kunden ikke kan returnere varene, eller bare kan returnere deler av varene i en skadet tilstand, må kunden betale passende kompensasjon til Apoteket24 Norge. Dette gjelder ikke tilstander der skaden skyldes kunden. I tillegg kan kunden unngå forpliktelsen til å betale kompensasjon for riktig bruk av varene ved ikke å betrakte disse varene som sin egen eiendom og unnlate å gjøre noe som minsker verdien deres. Returnerbare produkter blir returnert på Apoteket24 Norges risiko. For kunden er returen gratis. Ikke-returnerbare varer skal bli betalt av kunden. Krav om tilbakebetaling må gjøres innen 60 dager. For kunden starter tidsfristen når de sender tilbakekallingen av produktene og for Apoteket24 Norge starter tidsfristen ved mottaket av den.


8. Retur av varer


I henhold til EUs medikamentlover, er det ikke tillatt å returnere reseptbelagte medikamenter. Men kunden kan benytte seg av retten til tilbakekalling i henhold til reglene beskrevet i seksjon 7.


9. Retensjon av tittel

Varene vil være eiendommen til Apoteket24 Norge til de har blitt fullt nedbetalt.


10. Ansvar

Ved bruk, vanlig forbruk og hemningsløs ødeleggelse av brukeren, frafaller ansvaret for defekter. Vi er bare ansvarlige for defekter dersom varene har blitt bruk til sitt tiltenkte formål i henhold til instruksjonene og i henhold til handelslovene. Apoteket24 Norge er ikke ansvarlig for skader dersom de ikke skyldes uegnet innpakning av Apoteket24 Norge. Leveringsskader må rapporteres av kunden til pakkeleveringsselskapet og bli vurdert.


11. Privatlivspolitikk


For å håndterer ordren på best mulig måte, vil den personlige dataen som er nødvendig for transaksjonen bli lagret og behandlet. Din personlige informasjon vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli overført for reklameformål til Pharmatheke-News.com.

Truested Shop

apoteket24

Send

Betalingsmuligheter

Leveringsmetoder

Satisfacion Guaranted
Nytt produkt

Lida Daidaihua

Kjøp nå
Live hilfe
Kjøp Kamagra
Secure shopping protected by SSL